elektronik sigara Лична карта - Градежна физика
Лична карта - Градежна физика PDF Печати Е-пошта

Identity card_100x81

Предмет: ГРАДЕЖНА ФИЗИКА
Код:
Семестар:
Наставник: Доц.д-р Т.Самарџиоска
ЕКТС кредити:
Условеност:
Интернет: http://ktmjm.gf.ukim.edu.mk

 

Презентација за предметот може да превземете овде:

icon Лична карта на предметот и прелиминарен распоред (316.32 kB)

Начин на оценување

  1. Присуство на наставата (предавања и вежби) » 5%
  2. 3 домашни задачи, 3×10 = 30 поени » 30%
  3. Семинарска работа » 40%
  4. Услов за добивање потпис: min 40% од точките 1, 2 и 3
  5. Завршен испит » 25%

Цели и задачи на предметот

  • Проширување на основните знаења од областа на физиката во градежништвото, односно физиката на објектите, во кој студентите се упатени во рамките на основната настава низ предметите Физика и Градежни материјали.
  • Студентите подетално се запознаваат со начинот постигнување на решенија со кои ќе бидат остварени перформансите на објектот во склад со сите поставени барања на корисникот, како во поглед на комфорот (тополотниот, звучниот, воздушниот, светлосниот ит.н), така и во однос на специфичните услови на средината и начинот на користење на објектот, а исто така и со методите за пресметка со кои се докажува исправноста на решенијата предвидени со проектот и нивната ускладеност со важечката регулатива.
Последно освежено ( Вторник, 22 Септември 2009 18:53 )
 

Покренато од Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.