elektronik sigara Опис на предметот - Еластичност и ГН
Опис на предметот - Еластичност и ГН PDF Печати Е-пошта
 • Предмет: Еластичност и гранична носивост
 • код: ЗК-22
 • Наставник: вон. проф. д-р Владимир Витанов,  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
 • Асистент: м-р Милица Јованоска, Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
 • Интернет: http://ktmjm.gf.ukim.edu.mk
 • Фонд на часови: 3+2
 • ЕКТС кредити: 5

Обврски кон наставата и начин на оценување

 1. Присуството на наставата е статутарна обврска на секој студент и не се оценува.

 2. Во текот на семестарот, на часовите по вежби се задаваат вкупно 9 домашни задачи. Решенијата на домашните задачи треба да се предадат во дефинираните термини од распоредот. Сите домашни задачи се оценуваат со поени од 0 до 10. Максималниот можен број на поени, 9 х 10 = 90 поени,учествува со 20% во формирањето на завршната оценка по предметот. Студентите се должни да ги чуваат домашните задачи се до положувањето на испитот.

 3. Во текот на семестарот ќе се одржат 2 колоквиуми, кои ќе содржат само задачи, едниот ќе го опфаќа материјалот од Вовед во еластичост, другиот од Гранична носивост. Колоквиумите ќе се оценуваат со поени од 0 до 10. Услов за положувањена колоквиумите е минимум 50%реализација, односно минимум 5 освоени поени. Максималниот број на поени, 2 х 10 = 20, учествува со 40% во формирањето на завршната оценка по предметот. Со положување на двата колоквиуми студентот се ослободува од задачи на завршниот испит. Доколку студентот падне на еден или двата колоквиуми, паднатиот дел ќе го полага во рамките на завршниот испит.

 4. Услов за добивање на потписпо предметот е минимум 20% според точките 2 и 3.

 5. Завршниот испит, за студентите кои ги имаат положено двата колоквиуми, ќе содржи само теоретски прашања, истите ќе бидат поделени во два дела, прашања од материјалот Вовед во еластичност и прашања од материјалот Гранична носивост и секој дел ќе се оценува со поени од 0 до 10 и ќе учествува со по 20%, односно вкупно 40% во вкупната оценка. Услов за положување на испитот е минимум 50% реализација на секој дел, односно минимум 5 освоени поени од секој дел. Завршниот испит, за студентите кои имаат положено само еден колоквиум или немаат положено ниту еден колоквиум, ќе содржи теоретски прашања и задачи од неположениот дел или од целиот материјал. Теоретските прашања ќе бидат поделени во два дела, прашања од материјалот Вовед во еластичност и прашања од материјалот Гранична носивост, секој дел ќе се оценува со поени од 0 до 10 и ќе учествува со по 20%, односно вкупно 40% во вкупната оценка. Задачите за студентите кои имаат положено еден колоквиум ќе се оценуваат со поени од 0 до 10 и ќе учествуваат со 20% во вкупната оценка, за студентите кои немаат положено ниту еден колоквиум задачите ќе бидат поделени во два дела, задачи од Вовед во еластичност и задачи од Гранична носивост, секој дел ќе се оценува со поени од 0 до 10 и ќе учествува со по 20%, односно вкупно 40% во вкупната оценка. Услов за положување на испитот е минимум 50% реализација на секој дел, односно минимум 5 освоени поени од секој дел. Критериум за формирање на завршната оценка по предметот:

Оценка 6 7 8 9 10
Вкупно поени 60-67 68-76 77-84 85-92 93-100

 

Освен во посебни случаи на оправдани и соодветно документирани отсуства, нема да има можност за надополнување на пропуштените активности во текот на семестарот.

Со желба за плодна соработка ви посакуваме успех во совладувањето на предметот!

Последно освежено ( Среда, 24 Октомври 2018 20:55 )
 

Покренато од Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.