elektronik sigara Вон.Проф. д-р Мери Цветковска
Вон.Проф. д-р Мери Цветковска PDF Печати Е-пошта
Индекс на артиклот
Вон.Проф. д-р Мери Цветковска
Кратка биографија
научно-истражувачки трудови
Научно истражувачки проекти:
Стручни трудови и експертизи
Книги, скрипти и публикации
Членства и функции
Признанија
Сите страни

Научно истражувачки проекти:

[1] Љ.Лазаров, М.Цветковска, Л.Денковска, “Однесување на армирано-бетонски столбови при непропорционална варијација на аксијална и попречна сила”,  Министерство за образование и наука на Р. Македонија, 2002 год.

[2] Љ.Лазаров, М.Цветковска, “Кабловски мрежи и кабловски решетки на еластични потпори”, Министерство за образование и наука на Р Македонија, 2003 год.

[3] International scientific-reserch Project COST C12 - „Improvement of building’s structural quality by new technologies, Structural Integrity under Exceptional Actions“. 2002-2004

[4] Љ.Лазаров, М.Цветковска, “Пожарна отпорност на армиранобетонски рамовски конструкции“, Министерство за образование и наука на Р Македонија, 2006 год.

[5] Љ.Лазаров, М.Цветковска, Т.Самарџиоска, “Покривни конструкции од претходно затегнати жичани јажиња покриени со двострано растегната PVC мембрана”, Развоен проект со Лапласт-М, Министерство за образование и наука на Р.Македонија, 2007 год.

[6] International scientific-reserch Project COST C26 - „Urban habitant constructions under catastrophic events“. 2008-2010Последно освежено ( Сабота, 26 Септември 2009 15:13 )
 

Покренато од Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.