elektronik sigara Градежни материјали, семинарски задачи
Градежни материјали, семинарски задачи PDF Печати Е-пошта

На „повеќе“ може да ги видите темите за семинарските задачи по предметот градежни материјали.

                                                                                                    проф. Т. Самарџиоска

ред.бр. Име Презиме Индекс Тема
1 Бојан  Бојовски 9404 Материјали за звучни бариери
Марко Трајковски 9477
2 Никола Костовски 9435 Современо користење на земјата како градежен материјал
Магдалена Бошковска 9468
3 Моника Стојановска 9405 Материјали за изведба на зелени покриви
Дарко  Стојанов 9509
4 Младен Настевски 9401 Малтери за хидроизолација
Магдалена Банчотова 9519
5 Марија  Стојменовска 9390 Композитни материјали, општо, карактеристики, производство и суровини
Кристина Ивановска 9389
6 Марија Николиќ 9493 Геотекстил, Геокомпозити
Александра Тофилоска 9417
7 Јована Трајковска 9398 Примена на метаматеријали во градежништвото
Ивана Раткушиноска 9402
8 Дарко  Димковски 9397 Употреба на рециклиран агрегат за производство на бетон
Љопче Глигорова 9419
9 Сара Митевска 9416 Материјали погодни за агресивни средини
Елена Мицајковска 9418
10 Тамара Мишевска 9441 Стаклени влакна – типови, начин на добивање и нивна примена
Бојана Спасовска 9442
11 Рајне Чортаноска 9459 Материјали за звучна изолација и апсорпција
Аида Салифоска 9425
12 Елена Крстевска 9388 Челикот во градежништвото - значајни конструкции
Кристина Петровска 9513
13 Миладија  Петрова 9449 Минералната волна како материјал за звучна заштита
Ѓорѓи  Шикоски 9232
14 Рудина Даути 9452 Полимери зајакнати со влакна, поделба, карактеристики, примена
Ангела Аџиоска 9437
15 Спиро Алексиевски 9431 Видови на готови малтери, начин на вградување и примена
Мартин Апостолоски 9432
16 Виктор Милошески 9447 Дрвени подови
Стефан Срезоски 9448
17 Виктор Стојчески 9446 Карактеристики на метаматеријалите и нивна примена
Никола Јовчески 9450
18 Димитар Митрески 9090 Гипсени и гипскартонски плочи
Филип Василовски 9248
19 Давид Ангелески 8929 Хидроизолација кај темели и подрумски простории
Филип Тренески 9280
20 Емилија Грозоски 9510 Примена на јаглерод-водородните врзива во системи за хидроизолација
Наум Стефановски 9454
21 Христијан  Грујоски 9410 Недеструктивни методи за испитување на материјалите (метод со термовизија и оптичка метода)
22 Ферди Ахмед 9103 Камена волна (суровини, добивање, примена)
Арсим Исмани 9199
23 Симона Петрова 9420 Водоводни и канализациони цевки на база на полимери
Калинка Георгиевска 9473
24 Наталија Велиновска 9478 Екструдиран и експандиран полистирен
Елеонора Атанасова 9396
25 Марјан Павиќ 7796 Материјали во улога на арматура во бетон
26 Ана Аексовска 9486 Елементи за градба изработени од автоклавен аериран бетон (ААБ)
Филип Михајовски 9351
27 Сезаир Фејзулоски 9433 Производители на готови малтери кај нас и во светот
Кристијан Герасимовски 9457
28 Блжена Огненоска 9458 Гипсот како материјал во градежништвото
Бранка Стоименова 9293
29 Марјан  Тодоровски 9308 Општо за звук и негови карактеристики
Кристина  Ицковска 9315
30 Тома Томески 9399 Примена на каменот во градежништвото
Сашко Стаменков 9429
31 Дени Христовски 9307 Покривна керамика
Наум Петровски 9424
32 Емилија Симоноска 9444 Бучава и заштита од бучава
Сара Николовска 9387
33 Бојан Милески 9411 Дрвото како градежен материјал
Иво Достиноски 9415
34 Фросина Костадиновска 9184 Метални покривачи
Лилјана Ѓошевска 9304
35 Тамара Димковска 9201 Асфалти и асфалт бетони
Викторија Димитриевска 9114
36 Христијан Ивановски 9154 Каменот како градежен материјал низ историјата
Никола Петковски 9343
37 Дитар Мемеди 9208 Рециклирани материјали за топлинска изолација
Ардиана Асани 9027
38 Златко Тодоровски 9331 Технички камен, со посебен осврт на камен агрегат за изведба на инженерски објекти
Стефан Велков 9371
39 Антонио Георгиевски 9296 Полимери, општо, историски развој
Далибор Димитровски 9281
40 Ѓорѓи  Којчев 9524 Примена на порозни бетони
Васил Јанев 9406
41 Теодора Панајотовиќ 9479 Ѕидни системи за сува градба
Емилија Маркоска 9421
42 Јулија Димитриевска 9265 Стаклена волна како материјал за термоизолација
Ангел Мачевски 9369
43 Синиша Бојовски 9361 Покривни материјали на база на битумен
Ерџан  Рушани 9291
44 Филип Хаџи Кимов 9422 Материјали за термоизолација, карактеристики, поделба, значење
45 Драгиша Стојановски 9334 Примена на јаглерод-водородните врзива при изведба на патишта
46 Дејан Јорданов 9492 Градежна керамика, општо, историски развој
Бисера Ангеловска 9501
47 Александар Тодосиев 9489 Лепено ламелирано дрво како конструктивен материјал
Методиј Хаџи Паунов 9491
48 Тодор Барбареов 9498 Материјали за зајакнување на конструкции
49 Ивана Арсовска 9216 Еко материјали (слама)
Верче Ѓоргиевска 9206
50 Димитриј Коцевски 9413 Наоѓалишта на декоративен камен во Македонија
Дамјан  Ѓорѓиовски 9443
51 Катерина Ангелова 9303 Јаглерод-водородни врзива, историја, примена
Моника Ангелова 9367
52 Габриела Димовска 9523 Хидроизолација кај покриви
Александар Божинов 9466
53 Петар Георгиев 9451 Полимери, општо, добри и лоши страни, примена во градежништвото
Трајче Танев 9461
54 Верица Трендова 9472 Акустика во градежните објекти
Ирена Ортакоска 9475
55 Теодора Сакурмовска 9465 Производители на материјали за хидроизолација кај нас и во светот
Клементина Милковска 9469
56 Хебип Хебипи 9320 Системи за термоизолација на ѕидови и подови, карактеристични детали
Марија Хорват 9323
57 Драгана Несторовска 9378 Малтери и нивна поделба
Христијан Димковски 9270
58 Ивана Таскова 9440 Значење на хидроизолацијата кај градежните објекти
Марија  Петрушевска 9485
59 Софија Душановска 9408 Еко материјали (глина)
Александра Мицкоска 9407
60 Моника Андоноска 9445 Производители на материјали за термоизолација кај нас и во светот
Маја Стеваноска 9400
61 Елена Величковска 9373 Производители на керамички производи кај нас и во светот
Милка Нанчева 9316
62 Христина Симоновска 9263 Геомрежи, Георешетки
63 Даниел Тодоровски 9362 Системи за звучна изолација, карактеристични детали
Марија Најдовска 9252
64 Александар Цветаноски 8913 Алуминиумот во градежништвото
Бојан Мирчески 9131
65 Стефанија Стамболиска 9368 Полимерите како материјали за покривање на покриви
Ивана Трајкоска 9269
66 Ана Марија Димитријевиќ 9035 Хидроизолациони материјали на база на полимери – поливинилхлорид (PVC)
Наташа Јовановиќ 8981
67 Дејан Давчески 9218 Производители на стакло и производи од стакло за примена во градежништвото
Стефан Аќимовиќ 9187
68 Дијана Трпеска 9061 Профили за изработка на прозори на база на полимери
Елена Поповска 9065
69 Никола Шехинов 9309 Термоизолациони панелни фасадни системи
70 Васко Адамов 9332 Материјали за хидроизолација – општа поделба и карактеристични претставници
Горјан Колев 9292
71 Игор  Иваноски 9255 Деструктивни методи за испитување на материјалите
72 Кристина Здравковска 8868 Адитиви за бетони и малтери
Бојан Јованов 8845
73 Марија Мирчевска 9191 Системи за термоизолација на кровови, карактеристични детали
Емилија Ристевска 9480
74 Мимоза  Стојковска 8855 Каменот како материјал за ѕидање и обложување
Савица Стојановска 8871
75 Стефан Ѓоргиев 8840 Примена на рециклирани материјали во градежништвото
76 Кристинка Шестакова 5333 Примена на стаклото во градежништвото
77 Ќамил Фазли 9031 Контактни фасади, карактеристики, предности недостатоци
Енсар Адеми 9355
78 Давид Костовски 9502 Полистирен како материјал за термоизолација
Ристе Петрески 8972
79 Симона Прибожиќ 9056 Тавански и подни системи за сува градба
Марјан Грданоски 9050

  

 

Последно освежено ( Четврток, 17 Ноември 2016 15:20 )
 

Покренато од Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.