elektronik sigara Посета на рудници и фабрика Кнауф - Радика во Дебар
Посета на рудници и фабрика Кнауф - Радика во Дебар Печати
Во склоп на наставата по градежна физика, на 23.04.2018 (понеделник) ќе се реализира посета на рудниците и фабриката за гипс „Кнауф-Радика“ во Дебар.
Тргнувањето за сите навремено пријавени студенти е во 7:50 часот од пред главниот влез на факултетот. 
                                                                                проф. Т. Самарџиоска