elektronik sigara Градежни материјали 21.8.2017
Градежни материјали 21.8.2017 Печати

Испитот по предметот градежни материјали, одржан на 21.8.2017 год. го положија:                   8913             6 (шест)

      9323             7 (седум)

Оценките во индекс може да се земат во канцеларија на предметниот наставник на 24.8.2017 во 11 часот.

                                                                                                       проф. Т. Самарџиоска