elektronik sigara Енергетска ефикасност на објекти - 18.6.2018
Енергетска ефикасност на објекти - 18.6.2018 Печати

Испитот по предметот енергетска ефикасност на објекти, одржан на 18.6.2018 год,. не го положи ниту еден од кандидатите.

                                                                                             проф. Т. Самарџиоска