elektronik sigara Енергетска ефикасност на објекти - испит 4.9.2018
Енергетска ефикасност на објекти - испит 4.9.2018 Печати

На „повеќе“ може да ги видите резултатите од испитот по предметот енергетска ефикасност на објекти, одржан на 4.9.2018 година. 

број на индекс оценка
971 6 (шест)
1049 10 (десет)
1062 8 (осум)
1063 8 (осум)
1088 9 (девет)

 

 Оценките во индекс може да се земат во вторник, 11.9.2018 во 10 часот. 

 Студентот со број на индекс 1094 да се јави во канцеларија на предметниот наставник во  истиот термин.