elektronik sigara Теориска механика испит 17.9.2018
Теориска механика испит 17.9.2018 Печати

Испитот по предметот теориска механика, одржан на 17.9.2018 год. го положи студентот:

1355             6 (шест)

Оценка во индекс може да се земе во петок, 21.9.2018 год. во 10 часот во канцеларијата на предметниот наставник.

                                                                                          проф. Т. Самарџиоска