elektronik sigara Градежна физика испит 17.9.2018
Градежна физика испит 17.9.2018 Печати

Испитот по предметот градежна физика, одржан на 17.9.2018 год. не го положи ниту еден студент.

                                                                                                         проф. Т. Самарџиоска