elektronik sigara Градежни материјали, септември втор рок
Градежни материјали, септември втор рок Печати

На „повеќе“ може да ги видите резултатите од испитот по предметот градежни материјали, одржан на 16.9.2019 год.

1.    8565    6 (шест)

2.    8799    6 (шест)

3.    9216    6 (шест)

4.    9484    6 (шест)

5.    9658    7 (седум)

6.    9689    6 (шест)

7.    9725    7 (седум)

8.    9730    6 (шест)

9.    9760    7 (седум)

10.  9779    6 (шест)

Оценките во индекс може да се земат во петок, 20.9.2019 год. во 10 часот во канцеларијата на предметниот наставник.