elektronik sigara Енергетска ефикасност на објекти, испит 22.1.2020
Енергетска ефикасност на објекти, испит 22.1.2020 Печати

Испитот по предметот енергетска ефикасност на објекти (5 кредити) не го положи ниту еден студент.